Cát

Cát

0 ₫

  • Tên sản phẩm: Cát xây dựng
  • Kích thước: 0,05 mm tới 1 mm
  • Thành phần hóa hộc cơ bản: Tự nhiên
  • Đóng bao: Theo yêu cầu của khách hàng.
  • Công dụng: Sử dụng trong xây dựng và làm đường giao thông tông, sản xuất thủy tinh, sản xuất bê tông, các bao cát làm phòng chống lũ lụt, chống đạn...
Mua hàng