Sản phẩm khác

Đá Cấp Phối

0 ₫

Là hỗn hợp đá bụi và đá dăm

Kích thước: 0-5cm, tùy theo yêu cầu công việc mà phân ra làm các loại 0-37.5 hay 0-25 và 0-19

Công dụng: dùng làm đá cấp phối cho nền đường, để dặm vá hoặc làm mới đường, tạo độ bền chắc do có tính kết dính cao khi gặp nước. Ngoài ra, loại này còn được dùng để san lấp nền móng nhà và các công trình xây dựng.

Vận chuyển: Theo yêu cầu, thời gian linh hoạt

Mua hàng